image

Indexering is belangrijk voor de moderne melkveehouderij. IGMEW werkt hiervoor samen met VIB. Vanuit de filosofie “structurele verbeteringen van bedrijfsresultaten” is VIB in 1987 ontstaan onder de naam Veeteeltkundig Ingenieurs Bureau.

VIB heeft een adviesconcept IndeXboeren ontwikkeld. Met dit adviesconcept, waarin de bodem, voer en koe centraal staan, ondersteunen wij de agrarisch ondernemer. IGMEW maakt ook gebruik van dit concept.

Het helpt om meer inzicht in processen te krijgen en je kunt daardoor sneller en beter inspelen op wijzigende omstandigheden.

image
image
image